Hvordan kommer du i kontakt med andre virksomheder med samme udfordringer som dig?

Det kan være en stor hjælp at tale med andre virksomheder der oplever de samme udfordringer som dig, om det så er ledelsesmæssige udfordringer, udfordringer med at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft eller andre lignende scenarier.

Overvej om din virksomhed ville drage nytte af at være en del af et netværk hvor der arbejdes i fællesskab for at finde løsningsmodeller på fælles udfordringer.

Overvej om du skal være en del af et virksomhedsnetværk

 

Overvej om et samarbejde med én eller flere andre virksomheder i samme situation giver mening. Nogle problemstillinger kan ikke løses af en lille eller mellemstore virksomhed alene, f.eks. områdemarketing og synliggørelse af karrieremulighederne hos andre virksomheder. Det samme gælder hvis medarbejdere skal findes i andre landsdele eller i udlandet. Desuden bliver fællesløsninger ofte bedre end ens egne.


På lærlingeområdet ser man oftere, at to eller flere virksomheder deler en lærling. Det kan være en fordel både for den lille virksomhed og for lærlingens faglighed.


Hvis et decideret samarbejde om kvalificeret arbejdskraft ikke kommer på tale, kan man jo starte med at lytte til andres erfaring og dele ud af sine egne. Eller blot observere hvad andre foretager sig på området ved at følge andres stillingsopslag i pressen og på internettet.

Inspiration til samarbejde med andre virksomheder med samme udfordringer som dig

 

 

 

Seneste nyheder

Konferencen d. 24. marts som skulle markere afslutningen af projekt...

Læs mere

Dansk-Tysk regionalkonference

Du er inviteret til:


Fagligt kvalificeret...

Læs mere