K2E konferencen i Leck var en stor succes

Konferencen d. 24. marts som skulle markere afslutningen af projekt Knowledge2Employment var en stor succes!

Mange tak til de foredragsholdere, der har beriget denne begivenhed med deres interessante og stimulerende bidrag. Tak til deltagerne for deres bidrag til diskussionen. Tak til moderatorerne Anna Griet Hansen og Morten Overgaard for at guide os sikekrt igennem dagen.  Tak til oversætterne, teknikeren og teamet fra Nordsee Akademie.  Alle har bidraget til at vi havde et vellykket arrangement.

Det fik virksomhederne med hjem

Det virksomhederne kunne tage med sig fra hovedforedraget med Andreas von Studnitz var bl.a. at man som arbejdsgiver er nødt til at se på de krav der er til arbejdspladsen på de årgange vi har på arbejdsmarkedet. Især er der en udfordring med at forudse den generation der skal til at ind på arbejdsmarkedet nu, fordi de krav som de stiller, vil være markant anderledes fra den generation der nu går på pension. Andreas von Studnitz opfordrede alle virksomheder til at stille sig det simple spørgsmål: hvorfor skal nogen have lyst arbejde for mig? Hvad kan jeg tilbyde?

Dagens to dele i en kort sammenfatning


Spor 1 var med foredrag fra Jan Hendrik Maslowski fra MAC IT-Solutions GmbH fra Flensborg, der driver aktiv personalepolitik, hvis gode råd til deltagerne bl.a. var at indrette medarbejdernes kontorer ens, da de oplever at det styrker sammenholdet. Jan Hendrik Maslowski blev fra deltagerne bl.a. udfordret på at bruge Facebook mere aktivt som rekrutteringsværktøj.


Pia Dyring Lassen, bosætningskoordinator i Tønder Kommune var også en del af spor 1.  Hun fortalte blandt andet hvordan en bosætningskoordinator kan hjælpe tilflyttere og nye medarbejdere i kommunens virksomheder med at falde til ved f.eks. at være primus motor på kulturelle arrangementer for tilflyttere, så de knytter sig socialt til området.

Download Pia Dyring Lassens præsentation


Spor 2 havde mere fokus på studerende og deres overgang til erhvervslivet
Ulf Rottschäfer fra Grund- und Gemeinschaftsschule Schafftlund fortalte om skolens Praksisklasser, hvor elever fra 8. og 9. klasse kommer i praktik i fortrinsvis håndværksvirksomheder 2 dage om ugen til stor glæde for både elever og virksomheder. Sidstnævnte får ofte et godt indtryk af deres måske kommende lærlinge. Ulfs foredrag blev afsluttet med den triste nyhed, at praksisklasserne ikke vil blive ført videre, da bundeslandet Slesvig-Holsten har givet besked om at sløjfe klassen fra næste skoleår.

Download Ulf Rottschäfers præsentation


Morten Weber, Karrierevejleder fra SDU Erhverv tog deltagerne på spor 2 med på en rejse til hvordan det er at være studerende i Danmark, og hvordan virksomheder kan få en studerende ind i deres virksomhed. Der er bl.a. studiejob, samarbejde om afsluttende opgaver og studiepraktikker. Morten Weber belyste fordele for både studerende og virksomheder og betonede vigtigheden af at tage studerende ind i virksomheden for at sikre sig virksomhedens fremtidige medarbejdere.

Download Morten Webers præsentation

Ole Junker Strandlyst, direktør for Erhvervenes Hus Aabenraa udtalte på dagen: ” Vi er meget tilfredse med dagen, foredragene og deltagelsen i diskussionerne. Temaet omkring kvalificeret arbejdskraft er ikke blevet mindre aktuelt siden vi startede projektet, og selvom projektet nu slutter, så arbejder vi videre, nu også med gode partnere på den tyske side af grænsen. "

Seneste nyheder

Konferencen d. 24. marts som skulle markere afslutningen af projekt...

Læs mere

Dansk-Tysk regionalkonference

Du er inviteret til:


Fagligt kvalificeret...

Læs mere