Fagligt kvalificerede medarbejdere - Ja tak!

Dansk-Tysk regionalkonference

Du er inviteret til:


Fagligt kvalificeret arbejdskraft – Ja tak! – Et dansk-tysk samarbejde for at sikre fremtidens medarbejdere i grænseregionen.
Onsdag d. 25. marts fra 9.30-14.00 på Nordsee Akademie, Flensburger Straße 18, 25917 Leck


Udfordringen er nær. Prognoserne peger på, at vi især i Grænseregionen kan komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft i overskuelig fremtid. Den udfordring møder vi proaktivt. Vi har muligheden for at markedsføre vores landsdel som et godt sted at arbejde bo og leve, og vi kan med fordel kigge vores nabokommuner og nabovirksomheder over skulderen, hvor de allerede gør en forskel. Du har muligheden for at deltage på en fælles dansk-tysk konference med fokus på tiltrækning og fasthol-delse af kvalificeret arbejdskraft, hvor vi sammen får sat fokus på grænseregionens styrker.


Vi inviterer hermed alle der interesserer sig for HR arbejde, virksomhedsejere, og kommunalt ansatte i regionen der arbejder med eller interesserer sig for rekruttering og fastholdelse samt bosætning til vores konference – Fagligt Kvalificeret Arbejdskraft – ja tak! På dagen er der input til:

•    Viden om HR arbejde med input fra det private erhvervsliv

•    Vælg et spor med dine favoritforedrag og blive inspireret til at gøre dig nogle nye tanker om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

•    Find løsninger og få inspiration sammen med andre virksomheder til hvordan man tiltrækker og fastholder den kvalificerede arbejdskraft lokalt.

•    Styrk dit personlige netværk med virksomheder fra begge sider af grænsen.

Konferencen holdes i regi af projektet Knowledge2Employment, som er støttet af INTERREG 4A. I projektet samarbejder 6 erhvervsfremmeaktører på tværs af grænsen om temaet ‚Kvalificeret arbejdskraft‘.  

Download programmet og se foredragsholderne


Arrangementet er gratis, og der er sørget for simultantolkning på de tyske foredrag.
Du kan tilmelde dig til og med fredag d. 20. marts på dette link: Tilmeldingsformular til 'Fagligt Kvalificeret arbejdskraft ja tak!' Ved tilmelding angiv da venligst hvilket spor du ønsker at følge.   

Vi glæder os til at se dig.     

Dit Knowledge2Employment team

Seneste nyheder

Konferencen d. 24. marts som skulle markere afslutningen af projekt...

Læs mere

Dansk-Tysk regionalkonference

Du er inviteret til:


Fagligt kvalificeret...

Læs mere